Scholing / Educatie

Waarom is onderwijs zo belangrijk?
In het Verdrag voor de Rechten van het Kind uit 1989 staat dat álle kinderen recht hebben op onderwijs. Maar helaas kunnen nog lang niet alle kinderen ter wereld naar school: Ruim 67 miljoen kinderen gaan niet naar de basisschool. Meer dan de helft (53%) van die kinderen is een meisje. En dat terwijl onderwijs juist zo belangrijk is! Want op school leer je lezen, schrijven, rekenen en omgaan met andere kinderen. En dat heb je nodig voor een goede toekomst. Het is later makkelijker om werk te vinden als je naar school bent geweest. Bovendien is het extra belangrijk om naar school te kunnen als je iets ergs hebt meegemaakt, zoals een oorlog of een natuurramp. Want op school kan je praten over wat je hebt meegemaakt. Of je kunt juist even alle nare dingen vergeten als je aan het spelen bent in de pauze.

Onderwijs in Uganda:

Het onderwijs in Uganda kan in de volgende stadia worden ingedeeld:
– Kleuterschool- Prepatory School – kinderen vanaf + 4 jaar
– Basisschool- Primary School – klas P1 t/m P7 (Primary Leaver Exam / PLE)
– Voortgezet onderwijs – Secondary School – klas S1 t/m S4 (Ordinary level / ’O’ level)
– Voortgezet onderwijs (bovenbouw) – Senior Secondary School – klas SS5 t/m SS6 (Advanced level / ’A’ level)

De basisschool – Primary School
In Uganda gaan kinderen vanaf een jaar of 6 naar de basisschool. De klassen lopen van P1 (Primary 1) tot en met P7 (Primary 7). Een schooljaar is opgedeeld in drie trimesters (terms). Na elke trimester krijgen de leerlingen een rapport. Aan het einde van P7 moeten de kinderen een examen afleggen, het Primary Leavers Exam. Het schooljaar begint in februari.

Leer alles over de Little Angels Primary School in Busaana.