Overige projecten

De hiervoor genoemde projecten hebben de hoogste prioriteit. Dit wil niet zeggen dat dit het enige is wat in dit gebied moet gebeuren. Als er in de loop der tijd zich nieuwe projecten aandienen zal het bestuur deze beoordelen op noodzaak en haalbaarheid. Zodra er wordt besloten om een nieuw project aan de scope van Stichting LUGA Care toe te voegen, zal deze op de website en eerstvolgende nieuwsbrief worden vermeld.