Stichtingen

Stichtingen waarvan beoogde doelstellingen geheel of grotendeels bereikt zijn en er nog budget beschikbaar is, verzoeken wij vriendelijk of zij ook aan onze projecten willen denken.

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Namens het bestuur van Stichting LUGA Care en de inwoners van Busaana – Uganda hartelijk bedankt!