Bestuur LUGA Care

Stichting LUGA Care is opgericht in 2014 door een groep enthousiaste en gepassioneerde mensen die bekend waren met het werk van Job en Jennie Saku in Uganda.

Het bestuur van Stichting LUGA Care bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: M.P. Verbeek
Secretaris: M. Beukhof
Penningmeester: H.M. van Trierum
Marketing & PR: D. Snellen
Coördinator Kindsponsoring: B  van de Lagemaat

Het bestuur van de stichting komt minstens vier maal per jaar bijeen. Alle bestuursleden werken 100% onbezoldigd. Het bestuur zal waar nodig en mogelijk werkgroepen aan stellen om doelstellingen van de Stichting nog beter te kunnen realiseren. Deze werkgroepen zullen hun activiteiten en resultaten (beknopt) rapporteren aan het bestuur. Het zal hierbij gaan om bijvoorbeeld werkgroepen op het gebied van communicatie, sponsorwerving, bouw, enz. Geïnteresseerd om je in te zetten voor onze stichting? Neem hiervoor contact op met één van onze bestuursleden, of stuur een mail naar lugacare@gmail.com.