Sponsoren

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen?

Donateur of sponsor worden?

donateur

U kunt donateur worden van LUGA Care voor een maandelijks bedrag wat u zelf bepaald. Via een automatisch incasso zal LUGA Care maandelijks het bedrag afschrijven.
Gebruik het aanmeldingsformulier onderaan deze pagina om u aan te melden. Wilt u stoppen, een mail is voldoende en we stoppen met de automatische incasso.

Of u steunt ons door een eenmalige gift door geld over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Mocht u ons op een andere wijze kunnen helpen dan horen wij dat ook graag. Er zijn al een heel aantal personen en bedrijven die ons middels diverse acties hebben gesteund. Wij zijn dankbaar voor iedere vorm en omvang van steun aan onze stichting.

Namens het bestuur van Stichting LUGA Care en de inwoners van Busaana – Uganda hartelijk bedankt!

Bedrijven

Graag willen wij bedrijven enthousiast maken om ook onze projecten te ondersteunen. Veel bedrijven hebben jaarlijks een vastgesteld budget voor giften. Iedereen heeft zijn of haar eigen overtuiging voor het vaststellen van de hoogte en bestemming van dit budget. Wij hopen u als eigenaar en/of management te kunnen overtuigen van de noodzaak van onze projecten. Uw steun als bedrijf geeft ons mogelijkheden om doelstellingen te realiseren en de leefomstandigheden van kansarme kinderen en mensen in Uganda een positieve impuls te geven.

Regelmatig hebben wij voor het uitvoeren van acties ook de steun nodig van bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van: drukwerk van folders en flyers / spandoeken / verzorgen van catering / website / beschikbaar stellen locatie / aanbieden mogelijkheid tot reclame maken op bijvoorbeeld opening/ open dag/ jubileum/ enz. Mocht u ons iets kunnen bieden dan horen wij het graag.

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Stichtingen

Stichtingen waarvan beoogde doelstellingen geheel of grotendeels bereikt zijn en er nog budget beschikbaar is, verzoeken wij vriendelijk of zij ook aan onze projecten willen denken.

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Personen

Naast bedrijven en stichtingen zijn er gelukkig veel mensen die Stichting LUGA Care een warm hart toe dragen. Steun kan zowel financieel in de vorm van een eenmalige of maandelijkse bijdrage, maar er zijn ook mogelijkheden om dit te doen in de vorm van goederen of andere zaken. Ook de inzet door personen voor de stichting is voor ons een welkome aanvulling. Er zijn voor verschillende taken werkgroepen aangesteld door het bestuur. Interesse om je in te zetten voor LUGA Care? Neem contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bespreken.

Verschillende jongeren willen graag na het afronden van hun studie een tijdje zich inzetten voor de medemens in een armer deel van onze wereld. Ondanks dat wij verzekeringstechnisch geen vrijwilligers vanuit onze naam uit kunnen zenden, kunnen wij natuurlijk wel onze krachten bundelen. Ben jij geïnteresseerd en gemotiveerd om in Uganda – Busaana aan de gang te gaan? Neem contact op met het bestuur om te bespreken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Alvast hartelijk dank voor je interesse!

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Aanmelden?

Stuur een e-mail naar lugacare@gmail.com en wij nemen contact met u op.

Naast gebruik te maken van bovenstaand formulier kunt u ook uw (eenmalige) gift overmaken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Namens het bestuur van Stichting LUGA Care en de inwoners van Busaana – Uganda hartelijk bedankt!