Personen

Naast bedrijven en stichtingen zijn er gelukkig veel mensen die Stichting LUGA Care een warm hart toe dragen. Steun kan zowel financieel in de vorm van een eenmalige of maandelijkse bijdrage, maar er zijn ook mogelijkheden om dit te doen in de vorm van goederen of andere zaken. Ook de inzet door personen voor de stichting is voor ons een welkome aanvulling. Er zijn voor verschillende taken werkgroepen aangesteld door het bestuur. Interesse om je in te zetten voor LUGA Care? Neem contact op met het bestuur om de mogelijkheden te bespreken.

Verschillende jongeren willen graag na het afronden van hun studie een tijdje zich inzetten voor de medemens in een armer deel van onze wereld. Ondanks dat wij verzekeringstechnisch geen vrijwilligers vanuit onze naam uit kunnen zenden, kunnen wij natuurlijk wel onze krachten bundelen. Ben jij geïnteresseerd en gemotiveerd om in Uganda – Busaana aan de gang te gaan? Neem contact op met het bestuur om te bespreken welke mogelijkheden hiervoor zijn. Alvast hartelijk dank voor je interesse!

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Namens het bestuur van Stichting LUGA Care en de inwoners van Busaana – Uganda hartelijk bedankt!