Bedrijven

Graag willen wij bedrijven enthousiast maken om ook onze projecten te ondersteunen. Veel bedrijven hebben jaarlijks een vastgesteld budget voor giften. Iedereen heeft zijn of haar eigen overtuiging voor het vaststellen van de hoogte en bestemming van dit budget. Wij hopen u als eigenaar en/of management te kunnen overtuigen van de noodzaak van onze projecten. Uw steun als bedrijf geeft ons mogelijkheden om doelstellingen te realiseren en de leefomstandigheden van kansarme kinderen en mensen in Uganda een positieve impuls te geven.

Regelmatig hebben wij voor het uitvoeren van acties ook de steun nodig van bedrijven, bijvoorbeeld op het gebied van: drukwerk van folders en flyers / spandoeken / verzorgen van catering / website / beschikbaar stellen locatie / aanbieden mogelijkheid tot reclame maken op bijvoorbeeld opening/ open dag/ jubileum/ enz. Mocht u ons iets kunnen bieden dan horen wij het graag.

Wilt u het werk van Stichting LUGA Care ondersteunen? Dat kan door uw gift over te maken op onze rekening van de Rabobank NL41 RABO 0171299280. RSIN/ fiscaal nummer: 8539 162 51 (Stichting LUGA Care heeft de ANBI status)

Namens het bestuur van Stichting LUGA Care en de inwoners van Busaana – Uganda hartelijk bedankt!